Loading

Prof.Dr.

Firdevs KARAHAN

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İletişim

firdevse@sakarya.edu.tr

+90 (264) 295 71 84

1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Karahan, Firdevs - Bireyler arasında Çatışma İçerikli Konuşmaların Söylem Çözümlemesi - Dilbilim Araştırmaları - Vol. - pp.11 - ISSN : - DOI : - - - - - 2009 - SAU
2 Karahan, Firdevs - Biçembilim ve Eleştirel Söylem Çözümlemesi Bağlamında Dedikodu Sütunlarına Yönelik Bir İnceleme - ], Journal of Faculty of Letters Hacettepe University - Vol.23 - pp.89 - ISSN : - DOI : - - - - - 2006 - SAU
3 Karahan, Firdevs - Tür Çözümlemesi Yönünden Düğün Davetiyelerine Yönelik bir İnceleme - Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi - Vol.22 - pp.105 - ISSN : - DOI : - - - - - 2005 - SAU
4 Karahan, Firdevs - Toplumruhbilimsel Betimlemeler ve Eleştirel Söylem Çözümlemesi Bağlamında “Gelinim Olur musun?” Adlı Yarışmadaki Dedikodu Nitelikli Konuşmalara Yönelik Bir İnceleme - Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi - Vol.221 - pp.125 - ISSN : - DOI : - - - - - 2005 - SAU
5 Karahan, Firdevs - Ethnolinguistic Vitality, Attitudes, Social Network And Code-Switching: The Case Of Bosnian Turks Living in Sakarya, Turkey - International Journal of the Sociology of Languag - Vol. - pp.165 - ISSN : - DOI : - - - - - 2004 - SAU
6 Karahan, Firdevs - İkidilli reklamlar ve sunulan kimlikle - Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi - Vol.212 - pp.101 - ISSN : - DOI : - - - - - 2004 - SAU
7 Büyükkantarcıoğlu N., Karahan F.,ve G. König - The Relation Between Language Skills and Functional Literacy in University Graduates - Kalbu Studijos / Studies about Languages. Kaunas: Technologija - Vol.2 - pp.87 - ISSN : - DOI : - - - - - 2002 - SAU
1.4-DİĞER HAKEMLİ ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Karahan, Firdevs - Language attitudes of Turkish students towards the English language and its use in Turkish context - Journal of Arts and Sciences, Çankaya University - Vol.7 - pp.73 - ISSN : - DOI : - 05 - - - - 2007 - SAU
2 Karahan, Firdevs - Codeswitching between Bosnian and Standard Turkish: Evidence from Second and Third Generation Immigrant Bosnians living in Sakarya - Dilbilim ve Uygulamaları - Vol.2 - pp.47 - ISSN : - DOI : - - - - - 2001 - SAU
3 Konig G., Kantarcıoğlu N. ve Firdevs Karahan - Türk Toplumundaki Yetişkinlerde Okur-Yazarlık ve Dil Becerileri – Aşama I Okuma ve Yazma Becerileri Üzerine Toplumdilbilimsel bir İnceleme - Dilbilim ve Uygulamaları - Vol.11 - pp.75 - ISSN : - DOI : - - - - - 2000 - SAU
4 Karahan, Firdevs - Sözel Gülmecede Sözcük Oyunları, Sözbilimsel Biçimler ve Söz Sanatlarının Yeri – Yöntem, Çözümleme ve Bir Örnek – Ferhan Şensoy’un Dil Kullanımından Gözlemle - Edebiyat Fakültesi Dergisi Hacettepe Üniversitesi - Vol.162 - pp.189 - ISSN : - DOI : - - - - - 1999 - SAU
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Firdevs Karahan - Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakülteleri ve Öğretmen Yetiştirme Programlarında Kalite ve Akreditasyon Çalışmaları - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2017 -
2 Firdevs Karahan - Mahkeme Söylemi: Davalarda kullanılan sözlü dil ve dava tutanaklarının dilsel özellikleri - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 2-4 Mayıs 2013 - 2013 -
3 Karahan, Firdevs - Tür Çözümlemesi Yönünden Ölüm İlanlarına Yönelik Bir İnceleme [A Study on Turkish obituaries in terms of Genre] - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 10-12 Mayıs - 2006 - SAU
4 König, G., N. Büyükkantarcıoğlu, F. Karahan - Türk Toplumunda Okur-Yazarlık ve Dil Farkındalığı: İlkokul Mezunu Kadınların Dil Becerilerinin Toplumdilbilim Açısından İncelenmesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2002 - SAU
5 Karahan, Firdevs - Sakarya ili Aralık Köyünde yaşayan Boşnakların Etnikdilsel canlılık oranları, dillerine ve kimliklerine karşı tutumları, toplumsal ağları içinde dil kullanımları - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2001 - SAU
6 Karahan, F., Duman, D. ve T. Sarıbaş - Dilden İdeolojiye: Popüler Bilimsel Makalelerin Eleştirel Söylem Çözümlemesi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2001 - SAU
7 König, G., N. Büyükkantarcıoğlu, F. Karahan - Bir Grup Öztürkçe Sözcükle İlgili Toplumdilbilimsel bir Araştırma - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 1997 - SAU
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Karahan, Firdevs - An Evaluation of Recent Machine Translation Systems from English to Turkish - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 17 Nisan - 2007 - SAU
2 Karahan, Firdevs - Controversy, polemics, conflict and dispute as strategy: A Comparative Analysis of the disagreement speech in the original and Turkish adaptation of a reality TV show ‘Çırak’ (‘The Apprentice’ - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 16-19 Ağuustos - 2006 - SAU
3 Karahan, Firdevs ve Sena A. Coşkun, Aslı Ergenç, Duygu Özler - Curriculum Development: A study for programs of the 1st, 2nd and 3rd grades at Baskent University Basic Education and Secondary Schools - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 10-12 Ekim - 2003 - SAU
4 Karahan, Firdevs - Bilingualism in Turkey - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 30 Nisan-3 Mayıs - 2003 - SAU
5 König, G., N. Büyükkantarcıoğlu, F. Karahan - Women Literacy and Language Awareness: Exploring the Language Skills of Primary School Graduate Women through a Sociolinguistic Perspective - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 27-29 Nisan - 2000 - SAU
6 König, G., N. Büyükkantarcıoğlu, F. Karahan - Evaluating Reading and Writing Skills in the Context of Literacy: A Project with Turkish Speakers from a Sociolinguistic Perspective - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 10-11 Temmuz - 1999 - SAU
7 Karahan, Firdevs - Üçüncü Kuşak Karaçaylarda Düzenek Kaydırımı Üzerine Bir Çalışma - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - 7-9 Ağustos - 1996 - SAU
3.6-ALANINDA ULUSAL YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 Firdevs Karahan - Türkçeye Türkçe İçinden Bakan Dilbilimci Ömer Demircan'a Armağan 80 Yaş Anısına. Bölüm adı: "Mahkeme Söylemi: Davalarda Kullanılan Sözlü Dil ve Tava Tutanaklarının Dilsel Özellikleri - Hacettepe Üniversitesi Yayınları - Vol. - pp.163-173 - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
2 Firdevs Karahan - Prof.Dr. Ahmet Kocaman'a Armağan Dilbilimine Adanmış bir Yaşam. Bölüm Adı: Yabancı Dil Öğretmen Nitelikleri - Hacettepe Üniversitesi Yayınları - Vol. - pp.245-252 - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
3.3-ALANINDA ULUSLARARASI YAYIMLANAN KİTAP BÖLÜMÜ :
1 FİRDEVS KARAHAN; - "Learner and Teacher Characteristics" in Teaching Language Skills - Nova Science Publishers - Vol. - pp.1-16 - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
3.7-ALANINDA YAYIMLANMIŞ TAM KİTAP ÇEVİRİSİ :
1 FİRDEVS KARAHAN; - Organizasyon ve Yönetim - T.C Sayıştay Başkanlığı - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2000 -
2 FİRDEVS KARAHAN; - Bilişim Teknolojisine Yönelik Performans Denetim - T.C Sayıştay Başkanlığı - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2000 -
3 FİRDEVS KARAHAN; - Hizmet Kalitesine Yönelik. Performans Denetim Rehberi: Bize Hizmet Ediliyor mu ? - T.C Sayıştay Başkanlığı - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 1999 -
4.2-DİĞER ULUSLARARASI ÖZEL VEYA RESMİ KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ PROJE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 ALPASLAN OKUR; - - - Vol.7120241 - pp. - ISSN : - DOI : Tamamlandı - - - - - 2014 -
4.7-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAN TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 - Sakarya İli Bağlamında İngilizce Eğitimini İzleme Projesi - - Vol.13000 - pp. - ISSN : - DOI : 1 - - - - 2012-06-18-001 - 2012 -
9.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 - Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
2 - FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
3 - Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
4 - İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2016 -
5 FİRDEVS KARAHAN; FİRDEVS KARAHAN; - Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - - Vol.1 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
6 FİRDEVS KARAHAN; - HUMANITAS - - Vol.2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2015 -
7 FİRDEVS KARAHAN; - National Geographic Türkiye - - Vol.2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
8 - Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - - Vol.3 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
9 - Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - - Vol.3 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
10 FİRDEVS KARAHAN; - Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - - Vol.1 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2013 -
11 - T.C. Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - - Vol.2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 0 -
12 - Journal of Arts and Science - - Vol.1 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 0 -
13 - T.C. İstanbul Üniversitesi Hasal Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi - - Vol.2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 0 -
14 - Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - - Vol.2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 0 -
15 - European Journal of Psychology of Education (EJPE) - - Vol.1 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 0 -
16 - Billig - - Vol.2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 0 -
17 - Journal of Multicultural and Multilingual Development - - Vol.2 - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 0 -
10.5-ULUSAL KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS VE FESTİVAL GİBİ ETKİNLİKLERİN BİLİM VE/VEYA SANAT KURULU TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜL (ADINA BELGE DÜZENLENEN ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURABİLİR) :
1 - İhsan Doğramacı Özel Ödülü - Hacettepe Üniversitesi - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 1992 - SAU
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 - Sakarya TÖMER'de Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin iyelik ve hâl eklerini öğrenmelerinde dolaylı ve doğrudan geribildirimin etkisi - İlknur Kılıç - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Yabancılara Türkçe Öğretimi ABD - 2017 -
2 - A study on the analysis of cultural elements in efl coursebooks within the framework of elf and related perceptions of pre-service and in-service language teachers - Burcu Koç - Vol. - pp. - ISSN : Firdevs Karahan - DOI : - - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - İngiliz Dili Eğitimi ABD - 2016 -
3 - The effects of proficiency level on the communication strategies among Kosovan and Bosnian speakers of English as a foreign language İngiliz dilini yabancı dil olarak konuşan Kosovalı ve Bosnalı konuşmacıların yeterlilik düzeyinin konuşma stratejilerine etkisi - Elvir Shtavica - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı - 2015 -
4 Zeynep Birinci Güler - “Students’ and Teachers’ Perception of Effective Foreign Language Teaching” - Zeynep Birinci Güler - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - Maltepe Üniversitesi - - İngiliz Dili Öğretimi ABD - 2010 - SAU
5 Çiğdem Türkmen - “The Perception of Native and Non-native Speakers of English on the Performance of Apologies and Refusals by Turkish, Korean and Thai Learners of English - Çiğdem Türkmen - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - Maltepe Üniversitesi - - İngiliz Dili Öğretimi ABD - 2010 - SAU
6 Bade Hale Ünal - “A Study on Language Learning Strategies of 8th Grade Students according to their Nationality, Academic Achievement and Gender”. - Bade Hale Acunsal - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - Başkent Üniversitesi - - İngiliz Dili Öğretimi ABD - 2005 - SAU
12.1-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZİ İÇİN :
1 - Equivalence in Translation Theory and Practice: The Wedding of Zein as case study - Saad Alyamam Wafai Baaj - Vol. - pp. - ISSN : Hiba Chendeb - DOI : - - Jinan University (Tripoli-Lebanon) - Faculty of Arts and Humanities Graduate Studies - Department of Translation and Languages - 2017 -
13.2-LİSANS VE ÖN LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 - YABANCI DİL ÖĞRT. MATERYAL İNCELEME VE GELİŞTİRME - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
2 - ÇAĞDAŞ İNGİLİZCEDE FARKLILIKLAR - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
3 - BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
4 - İNGİLİZCE OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
5 - OKUL DENEYİMİ II - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
6 - DİLBİLİM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
7 - DİLBİLİM - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
8 - ÇOCUKLARA YABANCI DİL ÖĞRETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
9 - DİL EDİNİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.5 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
10 - DİLBİLİM - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
11 - ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
12 - İNGİLİZCE KONUŞMA VE DİNLEME-ANLAMA ÖĞRETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
13 - YABANCI DİL ÖĞRT. MATERYAL İNCELEME VE GELİŞTİRME - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
14 - YABANCI DİL I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
15 - YABANCI DİL I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
16 - YABANCI DİL I - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
17 - YABANCI DİL II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
18 - YABANCI DİL II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
19 - YABANCI DİL II - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
20 - TOPLUMDİLBİLİM - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.2 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2011 -
21 - YABANCI DİL II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
22 - YABANCI DİL II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
23 - YABANCI DİL II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2010 -
24 - BAĞLAMSAL DİL BİLGİSİ II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
25 - İLERİ OKUMA VE YAZMA II - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
26 - SÖZCÜK BİLGİSİ - 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2010 -
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 - SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2013 -
2 - İKİNCİ DİL EDİNİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
3 - İKİNCİ DİL EDİNİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 2 - DOI : - - - - - 2013 -
4 - DİL EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
5 - ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
6 - UYGULAMALI DİL BİLİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
7 - UZMANLIK ALAN DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
8 - UZMANLIK ALAN DERSİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.4 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2012 -
9 - UZMANLIK ALANI DERSİ - 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - Vol. - pp.3 - ISSN : 1 - DOI : - - - - - 2011 -
14.4-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 - 28. Ulusal Dilbilim Kurultayı - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2014 -
2 - XVI. Dilbilim Kurultayı - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2002 - SAU
3 Karahan, Firdevs - “Nasreddin Hoca’nın Söylemi Üzerine Bir Deneme” 25. Yıl Yazıları (1972-1997) - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 1997 - SAU
14.3-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) DÜZENLEMEK :
1 - 2. Uluslar arası İngiliz Dili Öğretimi Konferansı: Öğretmen Eğitimi ve Gelişimi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2010 - SAU
2 - 1. Uluslar arası İngiliz Dili Öğretimi Konferansı: Öğretmen Eğitimi ve Gelişimi - - Vol. - pp. - ISSN : - DOI : - - - - - 2009 - SAU